Dakar Łuków

Produkujemy wartość dla naszych klientów

Terminowość

Jeżeli wykonawca wywiązuje się z ustalonych terminów, klient wie, że może zawsze na niego liczyć. Dotrzymanie terminu jest jednym z podstawowych wyznaczników profesjonalizmu.

Doświadczona kadra

Za utrzymanie wysokiego poziomu świadczonych usług odpowiada wykwalifikowana i kompetentna kadra. Nasi pracownicy dysponują niezbędną wiedzą i doświadczeniem, a wysoki poziom kompetencji personelu jest stale podnoszony.

25 lat na rynku

Swoją działalność rozpoczeliśmy w 1991 roku od produkcji wyrobów ze stali i drutu rozwijając ją nieprzerwanie od ponad 25 lat.


O nas


Firma DAKAR swoją działalność rozpoczeła w 1991 roku od produkcji wyrobów ze stali i drutu rozwijając ją nieprzerwanie od ponad 25 lat. Firma posiada 30 osobową kadrę pracowników o bardzo niskim wskaźniku rotacji, przez co posiadają wieloletnich pracowników z bogatym doświadczeniem i know - how w produkcji, firma DAKAR realizuje także wiele zamówień indywidualnych w oparciu o wzór lub projekt dostarczony przez klienta Gama oferowanych produktów jest więc bardzo szeroka od typowych wyrobów powtarzalnych takich jak m.in. stojaki ekspozycyjne, kosze na śmieci, róznego rodzaju uchwyty oraz produkty znajdujące zastosowanie w domu, ogrodzie, sklepie, biurze czy magazynie do produktów realizowanych na zamówienie jak np. konstrukcji stalowych wiat, hal, wyposażenie sal gimnastycznych i obiektów użyteczności publicznej.

Firma Dakar inwestuje w rozwój produkcji stale modernizując park technologiczny, wdrażając nowe technologie produkcji oraz standardy jakościowe swoich produktów, tak by sprostać zapotrzebowaniu i oczekiwaniom swoich klientów.

Siedziba
ul.Ogrodnicza 1
21-400 Łuków
Numer NIP: 8252163510
Numer REGON: 060772115
Numer w Rejestrze Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego: 0000386562 Prowadzony prze Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego
Kapitał zakładowy: 982 500,00 ZŁ

Kariera


Obecnie nie prowadzimy żadnych rekrutacji. Osoby zainteresowane współpracą z naszą firmą w przyszłości oraz pozostawieniem swojego cv w naszej bazie danych, prosimy o przesyłanie cv na adres: metal@dakarlukow.pl

Prosimy o dołączenie poniższego oświadczenia:
„Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych dla potrzeb niezbędnych dla realizacji procesu rekrutacji (zgodnie z ustawą z dn. 29.08.97 roku o Ochronie Danych Osobowych Dz. Ust Nr 133 poz. 883)”Oferujemy


Spawanie stali metodami TIG, MIG, MAG

Materiały które spawamy:

 • stal zwykła
 • stal nierdzewna
 • aluminium

Wykonujemy detale proste oraz złożone, zarówno w jednostkowych zamówieniach, jak również w krótkich i długich seriach, do których budujemy oprzyrządowanie spawalnicze.

Proces spawania realizowany jest przez pracowników z wieloletnim doświadczeniem i z szerokim zakresem uprawnień.

Zgrzewanie stali i drutu

Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, wykonujemy wyroby dowolnego kształtu i mające różnorodne zastosowania.

Usługi, które wykonujemy polegają na:

 • Przeciąganiu
 • Prostowaniu
 • Cięciu
 • Gięciu
 • Krępowaniu
 • Kształtowaniu
 • Tłoczeniu
 • Zgrzewaniu

W procesie obróbki drutu pracujemy w zakresie średnic od Ø2 do Ø10 mm.

Materiały tniemy z rolki oraz z prostych odcinków.

Obróbka skrawaniem

Nasze usługi realizowane są przy wykorzystaniu następujących urządzeń:

 • Frezarki
 • Szlifierki
 • Tokarki

Obróbka ślusarsko-plastyczna

Wykonujemy szeroki zakres usług w zakresie obróbki ślusarsko-plastycznej:

 • Wiercenie
 • Wybijanie
 • Tłoczenie
 • Gwintowanie

Malowanie proszkowe przy użyciu najnowszych technologii

Oferujemy lakierowanie elementów stalowych i ocynkowanych. Nasze usługi mają na celu zabezpieczenie powierzchni stalowych przed korozją, dlatego dokładnie przygotowujemy elementy do procesu lakierowania proszkowego, metodą śrutowania oraz odtłuszczania.

Stosujemy najnowocześniejsze technologie i materiały, które zapewniają wysoką jakość usług oraz trwałość efektów.

Naszym klientom oferujemy bogatą gamę kolorystyczną.

Pomalowane elementy poddajemy polimeryzacji w temperaturze 200 stopni w piecu o wymiarach 6000 x 1250 x 1800 mm.

Konstrukcje stalowe, zadaszenia, zabudowy

Zajmujemy się produkcją i montażem konstrukcji stalowych stosowanych głównie jako:

 • Wiaty i zadaszenia
 • Balustrady
 • Schody
 • Ogrodzenia
 • Tablice informacyjne i reklamowe
 • Elementy stalowe wyposażenia wnętrz

Zabezpieczenia antykorozyjne

Oferujemy usługi zabezpieczenia antykorozyjnego produkowanych przez nas wyrobów,  realizowane we współpracy z naszymi podwykonawcami.

Stosujemy takie powłoki zabezpieczeń jak: cynkowanie galwaniczne, chromowanie, niklowanie oraz cynkowanie ogniowe.

Montaż i pakowanie

Dbając o jakość realizowanych usług od momentu zlecenia do otrzymania produktu przez odbiorcę, zabezpieczamy także każdy wyrób na czas transportu, pakując go w zależności od potrzeb w opakowania jednostkowe i zbiorcze, zabezpieczając towar na paletach.

Wykonujemy także oznakowanie towaru zgodnie z wymaganiami klientów.

Realizujemy usługi montażu wykonywanych produktów w tym m.in.: składania, nitowania oraz skręcania.

Transport

Zapewniamy usługę dostawy zamówionego towaru do klienta.

W zależności od wielkości dostawy wykorzystujemy własny tabor lub korzystamy z usług sprawdzonych przewoźników wyspecjalizowanych w transporcie drogowym rzeczy.

Zapraszamy do współpracy


Produkty wykonane przez naszą firmę cieszą się dużym powodzeniem na rynkach całej Europy.


Projekty UE

Tytuł projektu: Budowa nowego zakładu z wdrożeniem innowacyjnych technologii produkcji w Łukowie.

W ramach projektu zaplanowano budowę nowego zakładu produkcyjnego wraz z utwardzeniem terenu wokół zakładu oraz zakup nowoczesnych maszyn produkcyjnych i wartości niematerialnych i prawnych.

Planowanym celem projektu jest zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa DAKAR w stosunku do otoczenia rynkowego, podniesienie produktywności, wydajności pracy oraz efektywności i jakości realizowanych procesów produkcyjnych i usług poprzez wdrożenie nowoczesnych technologii produkcyjnych wykorzystujących technologie komunikacyjne i informacyjne. 

Planowanymi efektami projektu będą: zwiększenie skali prowadzenia działalności gospodarczej przedsiębiorstwa i poprawa konkurencyjności przedsiębiorstwa na rynku międzynarodowym poprzez wejście z nowym produktem / usługą na dwa nowe rynki zagraniczne, wprowadzenie do oferty przedsiębiorstwa dwóch nowych i dwóch ulepszonych usług,  zwiększenie dotychczasowego zatrudnienia w wyniku stworzenia dwóch nowych etatów wraz z planowym zatrudnieniem wysoko wykwalifikowanego personelu na jednym ze stanowisk.

Wartość projektu: 3 059 809,64 PLN

Dofinansowanie projektu z UE: 1 735 244,51 PLN

W dniu 07.08.2017 r. została zawarta Umowa o dofinansowanie Projektu w ramach Działania 3.7 RPO WL 2014-2020 nr RPLU.03.07.00-06-0418/16-00, tym samym został zrealizowany wskaźnik liczby przedsiębiorstw objętych wsparciem w celu wprowadzenia produktów nowych dla firmy. 

Zgodnie z harmonogramem realizacji projektu planowane jest zakończenie realizacji inwestycji w dniu 31.12.2018 r.


Zapytanie ofertowe

14.07.2017

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP pt. „Budowa nowego zakładu z wdrożeniem innowacyjnych technologii produkcji w Łukowie.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16, zarejestrowanego pod nr ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0418/16, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku produkcyjnego o powierzchni zabudowy – 827,30 m.kw.

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

14.07.2017

W związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 – 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP pt. „Budowa nowego zakładu z wdrożeniem innowacyjnych technologii produkcji w Łukowie.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16, zarejestrowanego pod nr ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0418/16, zwracamy się z prośbą o przedstawienie oferty na: Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu o powierzchni 1630,00 m.kw. oraz wykonaniu ogrodzenia o długości 150,00 m wraz z dwiema bramami dwuskrzydłowymi.

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAPYTANIA OFERTOWEGO WRAZ Z ZAŁĄCZNIKAMI

Rozstrzygnięcia postępowań o udzielenie zamówienia03.08.2017

Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP pt. „Budowa nowego zakładu z wdrożeniem innowacyjnych technologii produkcji w Łukowie.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16, zarejestrowanego pod nr ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0418/16, na: Wykonanie robót budowlanych polegających na budowie budynku produkcyjnego o powierzchni zabudowy – 827,30 m.kw.

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

03.08.2017

Informacja o zakończeniu postępowania i wyborze najkorzystniejszej oferty w związku z planowaną realizacją projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 - 2020, Działanie 3.7 Wzrost konkurencyjności MŚP pt. „Budowa nowego zakładu z wdrożeniem innowacyjnych technologii produkcji w Łukowie.” złożonego w odpowiedzi na konkurs nr RPLU.03.07.00-IP.01-06-001/16, zarejestrowanego pod nr ewidencyjnym RPLU.03.07.00-06-0418/16, na: Wykonanie robót budowlanych polegających na utwardzeniu terenu o powierzchni 1630,00 m.kw. oraz wykonaniu ogrodzenia o długości 150,00 m wraz z dwiema bramami dwuskrzydłowymi.

POBIERZ PEŁNĄ TREŚĆ ZAWIADOMIENIA O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Wybrane realizacje
Wiaty i zadaszenia
Wyroby z drutu
Zawieszki
Wiata
Konstrukcja stalowa
System informacji zewnętrznej
System informacji zewnętrznej
Mała architektura
Wyposażenie sklepów


Referencje

Niva inwest

6.12.2013

Firma Niva Inwest zaświadcza że:

Dakar sp z o.o. współuczestniczyła w budowie nowego przystanku osobowego stacji PHP WARSZAWA URSUS - NIEDŹWIADEK wraz z infrastrukturą towarzyszącą na lini 447...

Współpraca z firmą DAKAR sp. z o.o. w ramach w/w przedsięwzięcia przebiegła bardzo pomyślnie. Firma zaprezentowała bardzo wysoki poziom realizowanych usług...

WięcejKlaster Obróbki Metali

14.06.2011

Zaświadcza

iż przedsiębiorstwo Dakar sp. z o.o. jest członkiem Klastra Obróbki Metali

WięcejPolimex Mostostal

06.07.2011

Deklaracja współpracy

w zakresie:

 • szkolenia i egzaminowania spawaczy
 • wykonywania badań NDT i DT

Więcej


Kontakt
Dane kontaktowe

ul. Ogrodnicza 1
21-400 Łuków
Telefon: +48 25 798 30 52
Faks: +48 25 798 30 53
E-mail: metal@dakarlukow.pl

Dział Handlowy

Tomasz Kazanecki
Kierownik ds. Produkcji
Telefon: +48 502 787 074
E-mail: metal@dakarlukow.pl

Copyright dakarlukow.pl 2017